Sekcja Jogi AZS Politechniki Częstochowskiej

Sekcja Jogi AZS Politechniki Częstochowskiej

Szkoły Jogi

Zajęcia z jogi w Politechnice Częstochowskiej są prowadzone od wiosny 1995 r. Od tego czasu warsztaty prowadzili (niektórzy wielokrotnie): dr Geeta Iyengar, dr Gabriella Giubilaro, dr Faeq Biria, Ratantal C. Shah, Rajvi H. Metha, Michael Forbes, prof. dr Ravi Javalgekar oraz najlepsi nauczyciele polscy. W Częstochowie powołano do życia Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara z późniejszą siedzibą w Krakowie. W roku 2002 utworzono naukowy Zakład Technik Relaksacyjnych i Jogi. Wydano szereg publikacji naukowych, 2 książki oraz zorganizowano 3 konferencje naukowe dotyczące tych zagadnień. W roku 2005 zakończono dwie 2,5 letnie edycje kursów nauczycielskich wg metody B.K.S. Iyengara. Obecnie uruchomiono czwartą (dla wysoko certyfikowanych nauczycieli jogi wg metody Iyengara) oraz piątą edycję kursu instruktorów rekreacji ruchowej w oparciu o system ćwiczeń hatha-jogi (zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem polskim). Wszyscy studenci uczelni częstochowskich mogą uczestniczyć w zajęciach jogi i uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego.

Powrót do wyszukiwarki

 Dodaj swoją bezpłatną wizytówkę!