Gdzie na studia o jodze, ajurwedzie, ziołolecznictwie, kosmetyce naturalnej?
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Gdzie na studia o jodze, ajurwedzie, ziołolecznictwie, kosmetyce naturalnej?

środa, 29 lipca 2015

Redakcja

Rekrutacja na studia podyplomowe o jodze, ajurwedzie, ziołolecznictwie, kosmetyce naturalnej trwa, lub właśnie dobiega końca. Jeśli planujesz rozpocząć kształcenie od października 2015 - nie przegap terminów rekrutacji! Sprawdź koniecznie co, gdzie, jak!

Gdzie na studia?
(Miejsca w kolejności alfabetycznej, informacje i zdjęcia pochodzą ze storn internetowych organizatorów) Joga:

Chorzów

Kierunek: Joga wprofilaktyce iterapii
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/joga-w-profilaktyce-i-terapii---nowosc

Adresaci studiów

Słuchaczem podyplomowych studiów może być absolwent wyższej uczelni, który chce pogłębić wiedzę izdobyć umiejętności wzakresie praktyki hatha jogi. Studia skierowane są do osób, które chcą posiąść wiedzę wzakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia iorganizowania zajęć ruchowych, oddechowych, relaksacyjnych woparciu osystem hatha jogi, zdziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi iosobami wwieku podeszłym. Studia polecane są także osobom pracującym zludźmi wobszarach związanych zprofilaktyką ipromocją zdrowia, leczeniem, rehabilitacją, rozwojem osobistym czy terapią.

Ponadto wiedza,umiejętności ikompetencje pozwolą każdej osobie z“pospolitymi“dolegliwościami , jak bóle kręgosłupa czy chroniczny stres na dobranie właściwych metod inarzędzi terapeutycznych do pracy ztymi dolegliwościami.

Cele studiów

Celem studiów jest zdobycie idoskonalenie kwalifikacji do prowadzenia zajęć zćwiczeń fizycznych hatha jogi z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych irelaksacyjnych, atakże poszerzenie wiedzy zzakresu anatomii, psychologii ifilozofii jogi. Studia stanowią Istopień wprocesie edukacji, II stopień pozwoli na poszerzenie wiedzy izdobycie dodatkowych umiejętności ikompetencji.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się wsoboty iniedziele

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP.

Wykładowcy

Maciej Wielobób
Maria Puls
Lidia Machaj
Grzegorz Kowalski
Magdalena Szczerek
Mirosław Piróg
Justyna Moćko

Program studiów

Filozofia iEtyka Jogi
Psychologia Jogi
Wielość ścieżek Jogi- podobieństwa iróżnice
Współcześni nauczyciele iszkoły jogi. Joga wPolsce
Hatha Joga-jedność ciała iumysłu
Anatomia wpraktyce Hatha Jogi.
Metodyka ćwiczeń Hatha Jogi
Stres ijego fizjologia apraktyka Hatha Jogi
Praca zoddechem ienergią -Pranayama
Relaksacja wpraktyce Hatha Jogi ijej terapeutyczny wymiar
Ćwiczenia koncentracyjne imedytacja
Terapia jogą wtypowych wadach postawy
Wykorzystanie jogi wprofilaktyce
Joga regeneracyjna

Opłata:

koszt całkowity: 2950 zł
koszt całkowity rozłożony na 2 raty po: 1525 zł
koszt całkowity rozłożony na 4 raty po: 787,50 zł Opłata dla wolnych słuchaczy
20 zł/ 45 min Wpisowe
50 zł Liczba semestrów
160 godzin / 2 semestry Liczba godzin kontaktowych: 160
Liczba punktów ECTS: 60

Przed uruchomieniem studiów (ok 1 mies.przed) nastąpi weryfikacja poziomu praktyki jogi wśród uczestników.

Celem wyrównania poziomu - po jego stwierdzeniu przez prowadzących - zorganizowane zostaną wyrównawcze zajęcia dodatkowe wwymiarze 30 godzin. Zajęcia te odbywać się będą wpt, sb oraz nd.

Odpłatności: do 5 os - 700 zł
powyżej 6 os - 500 zł

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) wysłany na adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl wtytule proszę napisać: imię, nazwisko itemat studiów podyplomowych

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Kopia dowodu osobistego/paszportu
1 fotografia formatu 4,5 × 6,5 cm

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie grupy 15 osobowej.

Więcej na:

http://www.gwsp.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/joga-w-profilaktyce-i-terapii---nowosc

Łódź

Kierunek: Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizator: Uniwersytet Łódzki
www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,582

Podyplomowe Studia - "Joga i zarządzanie emocjami w biznesie" są odpowiedzią na zainteresowanie sposobami radzenia sobie ze stresem i rozwojem fizyczno - duchowym (psychologicznym) menedżerów we współczesnych organizacjach.

Studia te, w założeniu mają wykorzystywać wiedzę z zakresu socjologii emocji, socjologii organizacji i zarządzania, socjologii duchowości oraz budowania społecznych kompetencji, komunikowania społecznego, oraz innych metod socjologicznych i psycho-społecznych w praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji. Studia mają tym samym realizować postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii emocji, socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii społecznej i ćwiczeń hatha - jogi z doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu organizacjami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w programie studiów jak i w wyselekcjonowanej kadrze dydaktycznej. Takie rozwiązanie gwarantuje efektywny transfer wiedzy naukowej i dostosowanie jej zakresu do aktualnych potrzeb rynkowych, zapewniając jednocześnie użyteczność zdobywanych kompetencji.

Studia trwają dwa semestry, obejmują 213 godzin zajęć, prowadzone jest w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Wstępne wymagania dla kandydatów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi. Mogą to być zarówno osoby obejmujące już stanowiska kierownicze (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i pracownicy firm mający ambicje zawodowe związane z objęciem stanowisk zarządczych. Skorzystają na nich dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy i koordynatorzy zespołów, liderzy projektów, jak również mentorzy, konsultanci i trenerzy biznesu chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Kandydaci nie powinni mieć problemów ze zdrowiem (problemy sercowe, krążenia oraz problemy neurologiczne) ze względu na ćwiczenia fizyczne i oddechowe podczas studiów.

Zasady rekrutacji:

Przyjęcia na Podyplomowe Studia "Joga i zarządzanie emocjami w biznesie“ następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy
odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm
zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (może być to lekarz pierwszego kontaktu)

Miejsce składania dokumentów:

sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
pok. A230

Plan studiów:

Program studiów obejmuje 213 godzin zajęć i został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy kompetencji wewnętrznych druga umiejętności biznesowych. Ostatnia zawiera nowoczesne narzędzia i kompetencje menadżerskie

BLOK - Teoretyczne podstawy praktyk antystresowych i zarządzania emocjami

1. Społeczne aspekty historii i rozwoju jogi
2. Socjologia wiedzy a tradycje medytacyjne
3. Socjologiczne problemy synkretycznych duchowości we współczesnym świecie
4. Anatomia i podstawy fizjologii
5. Psychologia stresu

BLOK - Emocje a zarządzanie

1. Negocjacje i budowanie partnerstwa
2. Socjologia emocji - kształtowanie kultury emocji w organizacjach
3. Przywództwo oparte na wartościach
4. Praca zespołowa i emocje

BLOK - Część praktyczna - ćwiczenia jogi, oddechowe i medytacyjne

1. Praktyka hatha - jogi - wykonywanie asan
2. Ćwiczenia oddechowe - pranajama
3. Praktyka medytacyjna - uważność w pracy i zarządzaniu

Opieka organizacyjna i merytoryczna studiów:

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 41/43
pok. A230
tel. 42 6355263, fax 42 6355309
socprzem@uni.lodz.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ

Rada Programowa Podyplomowych Studiów Joga i Zarządzanie Emocjami w biznesie:

prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki (UŁ) - kierownik
prof. dr hab. Danuta Walczak - Duraj (UŁ)
dr Łukasz Marciniak (UŁ)
mgr Michał Szczepanik - Centrum Jogi Michała Szczepanika, Łódź www.hathayoga.lodz.pl

Koszty uczestnictwa:

5500 zł

Więcej na:
www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,582

Warszawa

Kierunek: Relaksacja i joga
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe#Relaksacjaijoga

Celem studiówjest doskonalenie posiadanych kwalifikacji w zakresie technik relaksacyjnych i ćwiczeń jogi fizycznej (hatha jogi) oraz poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki, dietetyki, filozofii, fizjologii, historii, kinezjologii, metodyki, profilaktyki, psychologii, rekreacji, terapii - nauk wspierających tematykę podstawową studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.Efekty kształcenia określa Uchwała Senatu z dnia 19.03.13 dostępna nastronie internetowej.

W ramach studiów zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy, Katowic i Wrocławia: prof. J. Domaniecki,dr M. Dziadkiewicz,dr J. Górna,dr M. Grabara,dr M. Harciarek, dr. D. Iwańska, prof. M. Kowalczyk, prof. L. Kulmatycki,prof. J. Szopa,dr A. Ulfik, dr I. Wiszomirska, dr B. Wojtyczek.

Kierownik Studiów Podyplomowych Relaksacja i Joga
Janusz Szopa

Więcej na:

http://jogaakademicka.pl/spages/view/id/23/title/studia-podyplomowe-relaksacja-i-joga
www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe#Relaksacjaijoga

Wrocław

Kierunek: Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
http://cdk.awf.wroc.pl/index.php/studia-podyplomowe/psychosomatyczne-praktyki-jogi
Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają nauczycielom, trenerom, terapeutom, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z psychosomatycznych praktyk jogi.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich, preferowane ukończenie studiów kierunkowych przygotowujących do pracy z ludźmi w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, rozwoju osobistego, wychowania, rekreacji, sportu itp.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 420 godzin realizowanych w czterech semestrach - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa-trzy tygodnie .

Formy zaliczenia:

egzamin praktyczny z prowadzenia zajęć;
egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Warunki naboru: złożenie dokumentów - kolejność zgłoszeń (24 miejsca), co najmniej 2-letnia praktyka ćwiczeń jogi, rozmowa kwalifikacyjna.

Odpłatność: 3500 zł.

Ramowy program:

Filozoficzne i Etyczne Podstawy Jogi Klasycznej Biomedyczne Podstawy Jogi
Psychologia Jogi
Współczesne Szkoły Jogi
Hatha Yoga - praktyki ciała fizycznego.
Shat Kriyas - higieniczne zabiegi jogi.
Pranayama - praktyki regulacji oddechu i energii.
Pratyahara - praktyki relaksacji.
Dharana i Dhyana - praktyki koncentracji i medytacji.
Uzupełniające Techniki Inspirowane Jogą
Metodyka Ćwiczeń Jogi
Seminarium dyplomowe

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty:

karta zgłoszenia,
odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy,
kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia,
3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem). Więcej na:
http://cdk.awf.wroc.pl/index.php/studia-podyplomowe/psychosomatyczne-praktyki-jogi

Ajurweda:
Katowice Kierunek: AJURWEDA - holistyczna koncepcja zdrowia
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-ajurweda.htmlDLACZEGO AJURWEDA?

...ponieważ jest fascynującą wyprawą w świat tradycji wschodu i współczesnej kultury zachodu w poszukiwaniu wiedzy i zdrowia.Człowiek nieposiadający wiedzy nie posiada też możliwości wyboru i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie, ciało, zdrowie i szczęście. Nigdy więc nie jest do końca wolny. Ajurweda (słowo sanskryckie, łączące w sobie dwa człony: "życie" i "wiedza", oznaczające naukę o życiu i długowieczności) daje nam ten wybór oraz prawo do decydowania o sobie i do brania za siebie odpowiedzialności.

DLA KOGO?

Dla osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia, zainteresowanych własnym rozwojem oraz holistycznym podejściem do zdrowia i organizmu ludzkiego, poszukujących równowagi między ciałem, umysłem i duchowością oraz harmonii - także w świecie zewnętrznym, pragnących poprawić jakość życia swojego i innych. Studia dedykujemy również osobom, które interesuje profilaktyka, zdrowa kuchnia, naturalne metody leczenia oraz terapie naturalne. Stanowią doskonałą formę podniesienia kompetencji zawodowych dla:

pracowników firm doradczo-szkoleniowych,
przedstawicieli mediów,
trenerów,
konsultantów,
terapeutów,
pedagogów,
kosmetologów,
dietetyków,
masażystów.

Nie jest niezbędna znajomość nauk o zdrowiu oraz doświadczenie w zakresie jogi bądź medytacji. Ajurweda wymaga jedynie otwartej postawy na nowe rozwiązania oraz szacunku wobec innych tradycji i kultur.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest wyjście naprzeciw współczesnym wyzwaniom natury zdrowotnej, zarówno w sensie fizjologicznym i psychologicznym:

wykształcenie liderów propagujących świadomy i zdrowy tryb życia,
zapoznanie studentów z ajurwedyjską koncepcją świata i człowieka oraz z holistycznym pojmowaniem zdrowia i choroby,
przekazanie wiedzy z zakresu ajurwedy oraz podstaw jogi, medytacji i prana jamy,
przybliżenie podstawowych metod diagnostycznych, rodzajów terapii (w tym masaży) oraz domowych sposobów dbania o zdrowie i urodę,
przystosowanie wiedzy ajurwedyjskiej do potrzeb współczesnej świata.

JAKIE KOMPETENCJE ZDOBĘDĘ?

Studenci zapoznają się z podstawami filozofii ajurwedyjskiej oraz bliskiej jej jogi i nauczą się:

rozpoznawać typ konstytucyjny człowieka i dostosowywać dietę, zioła, kosmetyki oraz zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne do jego indywidualnych potrzeb,
przygotowywać ajurwedyjskie posiłki,
domowych receptur na powszechne dolegliwości, sposobów ułatwiających osiągnięcia szeroko pojętej harmonii oraz metod oczyszczania i odmładzania organizmu,
podstaw pranajamy, medytacji, praktyki asan i relaksacji,
dostosowywać osiągnięcia ajurwedy do potrzeb współczesnego człowieka zachodu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

To jedne z niewielu studiów z tego zakresu w regionie. Ich ukończenie podniesie świadomość zdrowia słuchaczy i znacząco wpłynie na jakość ich życia, pozwoli rozszerzyć zakres kompetencji zawodowych, umożliwi im pracę w dziedzinie doradztwa żywieniowego i profilaktyki zdrowotnej (kluby fitness, salony masażu, gabinety dietetyczne, kosmetyczne), a także prowadzenie własnej działalności w tych obszarach.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Grażyna Kotlorz
Agnieszka Wielobób
Maciej Wielobób
Katarzyna Molska
Iwona Zajączkowska

CZAS TRWANIA

2 semestry - 205 godzin, w tym 184 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria) oraz 21 godzin praktyki jogi.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym:

soboty: 8.00 - 15.30
niedziele: 8.00 - 15.30

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 0 zł
Czesne promocyjne za całe studia: 3280,00 zł (płatne w ośmiu ratach po 410 zł)

Łączna bonifikata za studia: 970 zł

Aby skorzystać z promocji należy:
dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2015 r. oraz złożyć dokumenty do 10 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2015
Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej na:

http://www.gwsh.pl/studia/studia-podyplomowe-ajurweda.html

Sulisław

Kierunek: Holistyczne zarządzanie zdrowiem
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizator: Politechnika Opolska oraz Fundacja Centrum Współpracy Polska-Indie "Instytut Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu"
www.sulislaw.po.opole.pl

Powołanie studiów podyplomowychHolistyczne zarządzanie zdrowiemprzez Politechnikę Opolską oraz Fundację Centrum Współpracy Polska-Indie "Instytut Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu" podyktowane jest coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się holistyczną koncepcją funkcjonowania organizacji, a w jej ramach - działania poszczególnych współpracowników.

Studia skierowane są szczególnie do menedżerów pracujących na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwami. Wypracowane w trakcie nauki metody i narzędzia, pozwolą na opracowanie takich koncepcji funkcjonowania menedżerów, aby podejmowali oni decyzje obciążone jak najmniejszym ryzykiem, przede wszystkim dzięki lepszemu opanowaniu stresu. Aspekty te są wyjątkowo istotne nie tylko ze względu na dynamikę rozwoju poszczególnych organizacji, ale przede wszystkim na zmienność jej bliższego i dalszego otoczenia (w tym - między innymi ze względu na aktywnie rozwijające się środowisko cyfrowe - Internet) oraz jego interesariuszy. Wiele tych wyzwań pozostaje wyzwaniami natury zdrowotnej, zarówno w sensie fizjologicznym, jak i psychologicznym. Holistyczne podejście do zarządzania zdrowiem pozwoli przedstawicielom biznesu na zachowanie harmonii w ich funkcjonowaniu w organizacji. Ze względu na wielokulturowość biznesu projekt naszych studiów podyplomowychuwzględniają zarówno kulturę Zachodu, jak i Wschodu - ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ajurwedyjskiej.

Podyplomowe studiaHolistyczne zarządzanie zdrowiemsą studiami interdyscyplinarnymi - obejmują takie obszary naukowe jak: psychologia, fizjoterapia, rehabilitacja, zarządzanie, wielokulturowość, politologia oraz filozofia. Studia realizowane są w koncepcji międzywydziałowej i prowadzone są przez pracowników dwóch wydziałówPolitechniki Opolskiej: Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Studia podyplomoweHolistyczne zarządzanie zdrowiemPolitechniki Opolskiej i Fundacji Centrum Współpracy Polska-Indie "Instytut Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu" są nowoczesnym uzupełnieniem oferty edukacyjno-naukowej.

Idea holizmu wpisuje się we współczesną, antropologiczną koncepcję zarządzania firmą, a studia te wytyczają kierunki harmonijnego funkcjonowania człowieka w wybranych organizacjach.

Studia skierowane do:

• właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw

• przedstawicieli finansów i bankowości

• pracowników firm doradczo - szkoleniowych

• przedstawicieli mediów

• trenerów i konsultantów

• terapeutów i pedagogów

• osób zainteresowanych własnym rozwojem

Przykłady wykładanych przedmiotów:

• Zarządzanie procesem zdrowia

• Filozofia i praktyka jogi

• Techniki medytacyjne w zarządzaniu stresem

• Antropologia zarządzania relacjami z otoczeniem

• Trening uważności

• Poziomy świadomości

• Zasady funkcjonowania świata wg starożytnej tradycji Wschodu

• Psychologia relacji człowieka z otoczeniem

Cena:

4 900 zł/semestr

już od października 2015!

Cena obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie w Hotelu Sulisław na czas zjazdów (piątek - niedziela).

Kontakt:

Politechnika Opolska: tel.77 449 81 68

Fundacja Centrum Współpracy Polska-Indie:

tel.22 322 71 00studia@sulislaw.pl

Więcej informacji na:www.sulislaw.po.opole.pl


Ziołolecznictwo:

Katowice

Kierunek: Medycyna klasztorna
Rodzaj kształcenia: kurs kwalifikacji zawodowej: Zielarz-Fitoterapeuta
Organizacja: Instytut Medycyny Klasztornej
http://imk.katowice.pl/

Przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów oraz Herbarium św. Franciszka w Katowicach-Panewnikach powstał Instytut Medycyny Klasztornej, jedyny taki w naszym kraju.

Celem Instytutu jest troska o przetrwanie wiedzy medycznej i farmaceutycznej, która rozwinęła się w klasztorach. Obejmuje ona recepturę, uprawę roślin leczniczych, sposoby pozyskiwania surowców mineralnych i zwierzęcych, dawkowanie preparatów, a także dietetykę i higienę.

Inicjatorami powstania Instytutu Medycyny Klasztornej są dr n. biol. Henryk Różański i o. dr Marcelin Jan Pietryja ofm.

Zapraszamy do zapisania się na KURS MEDYCYNY KLASZTORNEJ, pozwalający na uzyskanie kwalifikacji zawodowej: Zielarz-Fitoterapeuta; kod zawodu 323012.

Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: dr n. biol. Henryk Różański, prof. Iwona Wawer, prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, prof. Bożena Urbanek, doc. Adam Stebel, prof. Tadeusz Trziszka, prof. Wiktor Stelmach,o dr Marcelin Jan Pietryja, mgr inż. Danuta Sawicka, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, o. dr Andrzej Smyczek, prof. Stanisław Boryczka, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, mgr Aneta Mrozek, dr med. Ilona Piechuta-Kośmider, mgr Barbara Jaworska-Łuczak, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr med. Wacław Wulf, doc. Jana Diakonowa, Zbigniew Sawicki.

Więcej na:

http://imk.katowice.pl/

Kraków

Kierunek: Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/1060

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe "Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych" jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: kwestionariusz oraz podanie.Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych "Rolnictwo" jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich). O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Charakterystyka:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla: (1) absolwentów szkół wyższych pragnących uprawiać rośliny zielarskie we własnych gospodarstwach, (2) nauczycieli uprawy, biologii, ekologii, żywienia człowieka i gastronomii, (3) pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, (4) inspektorów Herbapolu i instytucji pokrewnych.

Kwalifikacje:

Studium umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej najczęściej uprawianych lub pozyskiwanych ze stanu naturalnego, przyprawowych i leczniczych gatunków roślin zielarskich, ich klasyfikację, kierunki i technologię uprawy (korzeń, ziele i liście, kwiaty, owoce, nasiona) oraz skład chemiczny surowca. Ponadto omówione zostaną sposoby wykorzystania ziół w gospodarstwie ekologicznym (naturalna ochrona warzyw), gospodarstwie domowym, sztuce kulinarnej, kosmetyce i terapiach leczniczych skóry. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

Czas trwania:
Dwa semestry

Warunki ukończenia studiów::

1. uczestnictwo w zajęciach
2. napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką Studium
3. pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

Tematyka zajęć obejmuje:

Systemy rolnicze
Podstawy uprawy roli i roślin
Kompleksy przydatności gleb w uprawie ziół
Technologie uprawy roślin zielarskich
Biologiczna ochrona - wybrane aspekty
Ochrona roślin zielarskich
Substancje czynne ziół
Surowce i przetwory zielarskie
Technologie uprawy roślin
Technologie uprawy roślin zielarskich
Podstawy kosztorysowania plantacji
Technologie uprawy roślin alternatywnych
Chronione gatunki ziół
Projektowanie zielarskich ogrodów przydomowych
Marketing roślin zielarskich
Zioła w obrocie towarowym
Zioła jako składnik żywności - warsztaty
Zioła jako składnik wędlin i przetworów mięsnych
Zioła w lecznictwie i kosmetykach
Używki w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i lecznictwie
Seminarium Więcej na:
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/1060

Krosno

Kierunek: Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
www.pwsz.krosno.pl/studia/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/towaroznawstwo-zielarskie-kosmetyczne-i-zywnosci-funkcjonalnej/

Oferta skierowana do: technolodzy żywności, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego ikosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani ww. tematyką.

Sylwetka absolwenta: absolwent spełnia wymogi do prowadzenia drogerii i sklepu zielarsko-medycznego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa iprzechowalnictwa, chemii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości surowców i produktów zielarskich, kosmetycznych i żywności funkcjonalnej.

Absolwent posiada umiejętności oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich, suplementów diety i żywności funkcjonalnej.

Jest przygotowany do przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z produkcją, przechowywaniem i handlem wyrobami kosmetycznymi, zielarskimi, suplementami diety iżywnością funkcjonalną; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Odpłatność za studia: 4000 zł

Kolejne opłaty wynoszą:

4000 zł przy płatności jednorazowej lub
I rata 1500 zł
II rata 1500 zł
III rata 1000 zł.

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 2 października 2015 roku.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Jeżeli liczba kandydatów przekracza planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Złożenie wymaganych dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu, w przypadku dyplomu uzyskanego za granicą: oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

- potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego,
- informacje o płatniku faktury (gdy firma finansuje studia),
- 2 zdjęcia (forma legitymacyjna).

Miejsce zajęć: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ul. Dmochowskiego 12

Więcej na:

http://www.pwsz.krosno.pl/studia/studia-podyplomowe/oferta-studiow-podyplomowych/towaroznawstwo-zielarskie-kosmetyczne-i-zywnosci-funkcjonalnej/

W tym samym instytucie również kurs:

Zielarz - Fitoterapeuta
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,945,nabor-na-kurs-zielarz-fitoterapeuta.html

Lublin

Kierunek: Zielarstwo i terapie roślinne
Rodzaj kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Organizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
http://www.up.lublin.pl/zielarstwo/

Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Obejmują 7 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne jest przyporządkowany i mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Realizowany program studiów zawiera również elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych.

Pierwszy poziom kształcenia odnosi się do podstaw z zakresu chemii i biochemii, botaniki farmaceutycznej i fizjologii roślin, genetyki, hodowli i biotechnologii roślin, ekologii i ochrony środowiska, gleboznawstwa i mikrobiologii. Ukierunkowany jest na wiedzę analityczną, technologiczną i techniczną a także praktyczną z zakresu produkcji i identyfikacji surowców zielarskich, uprawy roli oraz żywienia roślin przyprawowych i leczniczych, organizacji produkcji i obrotu produktami zielarskimi, jak również zastosowania tych surowców w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce i dietetyce. Efekty kształcenia uwzględniają podstawową wiedzę z wybranych treści ekonomicznych, humanistycznych i społecznych a także ochrony własności intelektualnej, BHP i ergonomii. Ponadto obejmują podstawową wiedzę z technik informatycznych i umiejętności jej zastosowania a także absolwent legitymuje się znajomością języka obcego na poziomie B2.

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne o profilu ogólno akademickim jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych inżyniera poprzez opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, dotyczącej procesów fizjologicznych, biochemicznych zachodzących w roślinach zielarskich, a mających znaczenie w stosowanych technologiach uprawy pozwalających kształtować wysoką jakość i efekty szeroko pojętej produkcji zielarskiej. Usytuowanie kierunku zielarstwo i terapie roślinne w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych sprawia, że absolwent - inżynier legitymuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu szeroko pojętego zielarstwa.

Absolwent dysponuje wiedzą podstawową dotyczącą pojęć i terminologii przyrodniczej, znajomości metod rachunku i analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania, a przede wszystkim dysponuje wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej. Absolwent posiada wiedzę do samodzielnego prowadzenia produkcji zielarskiej oraz obrotu produktami zielarskimi (leczniczymi, przyprawowymi, kosmetycznymi, spożywczymi), podejmowania pracy w firmach zajmujących się skupem, przetwórstwem i przechowalnictwem ziół, doradztwem w produkcji zielarskiej. Posiada umiejętności identyfikacji i klasyfikacji surowców zielarskich, analizuje procesy biologiczne zachodzące w roślinach i surowcach zielarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zmian ilościowych i jakościowych substancji biologicznie aktywnych, interpretuje zjawiska i czynniki mające wpływ na produkcję zielarską i jej jakość, zdrowie człowieka, stan środowiska przyrodniczego i jego zasoby. Potrafi korzystać z opracowań i zaleceń ochrony i nawożenia roślin, posiada wiedzę i ma podstawy z zakresu marketingu i rynku ogrodniczego. Jest otwarty na doskonalenie wiedzy i kreatywny w działalności upowszechnieniowej.Jest także przygotowany do pracy w administracji, usługach i handlu w sektorze rolniczym. Absolwent pierwszego stopnia kierunku zielarstwo i terapie roślinne jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne oraz kierunkach pokrewnych.

Kandydatem do podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne może być absolwent szkoły średniej ogólnokształcącej profilu ogólnego, biologicznego, matematyczno-fizycznego oraz techników ogrodniczych i rolniczych w których podstawą nauczania były takie przedmioty jak: biologia, chemia, geografia i matematyka.

Praktyki programowe na kierunku zielarstwo i terapie roślinne w wymiarze nie mniejszym niż 8 tygodni mają na celu przygotowanie studentów do wykonywania przyszłego zawodu oraz nauczenie ich aktywności na rynku pracy. Studenci studiów pierwszego stopnia odbywają praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach zielarskich. Organizacją tych praktyk oraz nadzorem nad ich realizacją zajmują się pracownicy Zakładu Szkolenia Praktycznego oraz prodziekani.

Więcej na:
http://www.up.lublin.pl/zielarstwo/

Międzyborów

Kierunek: Zielarz fitoterapeuta i naturopata
Rodzaj kształcenia: kurs zawodowy
Organizacja: Europejskie Studium Praktycznego Zielarstwa i Wiedzy Przyrodniczej w Międzyborowie

Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu Zielarz-fitoterapeuta lub Naturopata, w zależności od wyboru modułu kształcenia.

Szczegóły:
http://rozanski.li/?p=3469
http://espz.pl/

Rzeszów

Kierunek: Ziołoznawstwo
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizacja: Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://zioloznawstwo.etnobiologia.com/

Studia podyplomowe z Ziołoznawstwa skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie ziołoznawstwa oraz zajmujących się nim hobbystycznie.

Studia z Ziołoznawstwa łączą zagadnienia botaniki, rolnictwa, nauk humanistycznych oraz podstaw reklamy, czy przydatnych w codziennym życiu podstaw wyszukiwania informacji. Poprzez utworzenie studiów podyplomowych Ziołoznawstwo nastąpi integracja obszarów wywodzących się ze sfery tradycji, kultury zielarskiej z nowoczesnymi metodami i technikami badawczymi pozwalającymi na analizę szerokiego spektrum danego surowca (od analizy aspektów zdrowotnych, toksykologicznych, jakościowych, po ilościowe oznaczenia z zastosowaniem aparatury dostępnej w Instytucie). Ponadto celem planowanych studiów jest poszerzenie wiedzy o ekologii dzikich roślin jadalnych, przyprawowych, naturalnych siedliskach ziół, ich wykorzystania w różnych kulturach oraz pozyskiwaniu surowców do fitoterapii. W trakcie zajęć słuchacz pozna zasady Dobrej Praktyki Rolniczej, możliwości hodowli i rozmnażania ziół w celach prowadzenia innowacyjnych działań gospodarczych oraz zdobędzie kwalifikacje i wiedzę z zgodne z obowiązującym od 10 lutego 2009 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (DzU z 2009 r. nr 21 poz. 118). Słuchacz nabędzie również umiejętności oceny materiału zielarskiego oraz praktycznego wykorzystana ziół w kulturze i gospodarce.

Program Studiów obejmuje 277 godzin zajęć dydaktycznych, w tym przewidziane są zajęcia, laboratoryjne, ćwiczenia terenowe oraz dwa moduły e-learningowe.

Wszyscy Prowadzący zajęcia to ciekawe, barwne osoby. Dużą część kadry stanowić będą pracownicy Instytutu, pasjonaci, biologowie, rolnicy, chemicy. Dodatkowo udało nam się namówić do współpracy niesamowite osobowości i wspaniałych naukowców (więcej w zakładce Kadra) zajmujących się na co dzień ziołami, ziołoznawstwem, ziołolecznictwem, realizujących swoje badania naukowe i praktyki zawodowe na całym Świecie.

OPŁATA ZA SEMESTR STUDIÓW WYNOSI 1500 zł

Dodatkowo:

Koszt świadectwa (30 zł)

Więcej na:
http://zioloznawstwo.etnobiologia.com/

Warszawa

Kierunek: Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie
Rodzaj kształcenia: studia podyplomowe
Organizator: SGGW w Warszawie
http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie są skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem ogrodniczych produktów roślinnych - roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej ­- w profilaktyce zdrowotnej, a także pragnących nabyć umiejętności oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r. Osoby potencjalnie zainteresowane tematyką studiów to osoby, które ukończyły studia wyższe na różnych kierunkach, niekoniecznie związanych z naukami biologicznymi lub naukami o żywności. Uzyskanie wiedzy w zakresie obrotu produktami zielarskimi oraz nowoczesnych metod oceny jakości zwiększy szansę na rynku pracy w uzyskaniu zatrudnienia w placówkach państwowych i prywatnych zajmujących się oceną jakości żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności świeżej i przetworzonej. Studia te mogą także zainteresować osoby pragnące założyć własną firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych - tzw. "zdrowej żywności". Program studiów adresowany jest także do osób szukających inspiracji, jak ulepszyć metody produkcji roślinnej i przetwarzania, by zwiększyć dochodowość gospodarstwa lub w jakim kierunku dywersyfikować działalność, szukając gatunków roślin o dużym znaczeniu prozdrowotnym i jednocześnie wysokiej opłacalności w produkcji i zbycie. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabrało odpowiednie przygotowanie produktów roślinnych do sprzedaży. Wysoka jakość produktów i atrakcyjne opakowanie stały się elementami często decydującymi o możliwości sprzedaży na krajowych i zagranicznych. Studia zapewnią uzyskanie odpowiedniej wiedzy praktycznej w tym zakresie. Zajęcia terenowe w nowoczesnej firmie zielarskiej zajmującej się produkcja i przetwórstwem ziół umożliwią słuchaczom praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych, często egzotycznych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

Program V edycji studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, używki i przyprawy egzotyczne, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz innych placówek zajmujących się problematyką zdrowia człowieka. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Marek Gajewski; e-mail: marek_gajewski@sggw.pl
Sekretariat studiów: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, bud. 35, pok. 21, tel. 22-5932231; e-mail: krwl@sggw.pl Czas trwania: 2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (sobota - niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, liczba osób - do 25. Wymagania: ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 października 2015

Opłata za studia: 4 000 zł łącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach na początku semestrów.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony studiów)
odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres:

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, bud. 35, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Więcej na:

http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

Kursy fitoterapii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w ośrodkach TCM w Polsce
Więcej na: http://www.tcm.net.pl/page1.htmlKosmetyka naturalna:

Konin

Kierunek: kosmetyka naturalna
Rodzaj kształcenia: 3 letnie studia pierwszego stopnia
Organizator: Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Koninie
http://wsus.pl/en/node/1343

I CELE

Zapoznanie absolwentów kierunków: kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmakologia lub medycyna z rozwijającą się nową dziedziną wiedzy - kosmetyką naturalną; zapoznanie z biogennymi substancjami stosowanymi we współczesnej kosmetyce oraz przykładami dobrych praktyk i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kosmetologii naturalnej.

II CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA

Absolwent zdobędzie wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosmetyki naturalnej ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego stosowania w kosmetyce produktów biogennych jako substancji czynnych i pomocniczych. Zapozna się osiągnięciami współczesnej fitoterapii, w tym z przykładami stosowania substancji roślinnych w profilaktyce i terapii chorób skóry. Pozna nutrikosmetyki, jako jedną z nowych grup suplementów diety. Pozna podstawy apiterapii i apikosmetyki oraz aromaterapii i fizjoterapii niekonwencjonalnej. Pozna kierunki rozwoju współczesnej fitokosmetyki. Otrzyma informacje z zakresu prawa kosmetycznego oraz zasad bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych.

III FORMA REALIZACJI

Studia podyplomowe obejmują około 120 godzin zajęć w formie wykładów i konwersatoriów prowadzonych przez kadrę naukową oraz praktyków. Zajęcia w trybie niestacjonarnym w weekendy raz w miesiącu. Czesne za całość wynosi 3000 PLN płatne w 4 ratach. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych certyfikowane przez Sekcję Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

IV ZGŁOSZENIA

Chętni mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Wydziału Zamiejscowego lub telefonicznie, a także wysyłając wiadomość mailową w terminie do 20 września bieżącego roku. Kandydat dostarcza: podanie, kwestionariusz, dyplom (odpis) ukończenia jednego z kierunku studiów: kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmakologia lub medycyna; ksero dowodu osobistego.

Więcej na:
http://wsus.pl/en/node/1343
Rzeszów

Kierunek: Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii
Rodzaj kształcenia: specjalność fakultatywna
Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
http://fitoterapia.wsiz.pl/harmonogram.html

Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć i licznym warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli firm kosmetycznych i zielarskich takich jak: Farma Nagietek, Kawon,

Zielarnia Lawenda oraz właścicieli pasiek (apiterapia) studenci będą mogli dowiedzieć się jak odnieść sukces w branży oraz wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć w praktyce.

Program: Podstawy fitoterapii:

wstępne zagadnienia dotyczące botaniki roślin
wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących roślin leczniczych
przegląd roślin oraz składników posiadających właściwości trujące w szczególności wpływających negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy

Roślinne substancje biologicznie czynne/aktywne:

omówienie surowców zielarskich oraz substancji i związków czynnych występujących w roślinach
charakterystyka ważniejszych terapii roślinnych (aromaterapia, apiterapia, gemmoterapia, hortiterapia, dietoterapia)
warsztaty, pokazy dotyczące zastosowania roślin w produktach kosmetycznych

Surowce roślinne i ich przetwory:

rodzaje surowców zielarskich, metody pozyskiwania i przetwarzania
zagadnienia dotyczące uprawy i rozpoznawania poszczególnych gatunków ziół
otrzymywanie produktów z ziół: nalewki, maceraty, kataplazmy, wywary itp.

Receptury i technologie wytwarzania kosmetyków naturalnych:

otrzymywanie podstawowych form kosmetycznych, takich jak emulsje, żele
zapoznanie z surowcami pochodzenia naturalnego stosowanymi w kosmetykach naturalnych
opracowywanie własnych receptur kosmetyków

Kosmetyka gabinetowa (profesjonalna), kosmetyki dedykowane do indywidualnych potrzeb klienta:

praktyczny kurs tzw. kosmetyki "home-made", kosmetyków możliwych do wykonania w gabinecie kosmetycznym, zapoznanie z surowcami kosmetycznymi stosowanymi w kosmetykach profesjonalnych, np. proteinami, algami morskimi, glinkami kosmetycznymi
zapoznanie z kosmetykami naturalnymi stosowanymi przy zabiegach kosmetycznych
zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała - warsztaty

Metody oceny jakości kosmetyków:

zapoznanie z podstawowymi metodami stosowanymi w kontroli jakości kosmetyków
ocena jakości otrzymanych kosmetyków
porównanie jakości kosmetyków naturalnych z tzw. kosmetykami "masowymi"
aparaturowe metody badania wpływu kosmetyków na parametry skóry - wady i zalety
Opłata za specjalność wynosi: 590 zł - dla studentów WSIiZ

(student może uiścić opłatę w dowolnych ratach do końca studiów)

700 zł - dla absolwentów WSIiZ
750 zł - dla osób spoza WSIiZ Więcej na:
http://fitoterapia.wsiz.pl/harmonogram.html
Aktualne informacje znajdziesz na stronie interesującego Cię kierunku.
Opr. Paulina Szpargała
paulina@joga-joga.pl


Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Styl Życia
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi