Jubileusz Janusza Szopy.
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Jubileusz Janusza Szopy.

piątek, 4 stycznia 2013

Profesor, matematyk, Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obecnie przede wszystkim badacz i nauczyciel jogi. Janusz Szopa kończy właśnie 65 lat.

W życiu, zawodowo i hobbistycznie, zajmuje się różnymi dyscyplinami, oprócz matematyki - filozofią, religioznawstwem, naukami o kulturze fizycznej. Jednak Jego pasją stała się przede wszystkim joga.

Wiedza i doświadczenie oraz nieodzowna badawcza postawa pozwoliły mu stworzyć unikalny system pracy z ciałem oparty na ćwiczeniach fizycznych hatha-jogi oraz technikach relaksacyjnych, który nazwał jogą akademicką. W Częstochowie powołał Stowarzyszenie Jogi Akademickiej skupiające środowisko ludzi zajmujących się jogą i wykorzystujące narzędzia współczesnej nauki, aby prowadzić nad nią badania z zakresu: anatomii, antropomotoryki, biochemii, biologii, biomechaniki, filozofii, fizjologii, kinantropometrii, kinezypsychoprofilaktyki, korektywy, kultury fizycznej, medycyny, neurofizjologii, psychologii, rehabilitacji, socjologii, jak również metodyki nauczania.

Joga w życiu Janusz Szopy pojawiła się w połowie lat 90. i można powiedzieć że szybko nim zawładnęła. Wiosną 1995 roku prof. dr Ravi Javalgekar, specjalista od jogi leczniczej, był gościem Janusza Szopy i poprowadził tygodniowy kurs ćwiczeń hatha jogi. Po jego wizycie Janusz stworzył sekcję jogi w ramach Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej.

Profesor Szopa już w 1996 r. ukończył kurs instruktora relaksacji, a następnie w 1997 r. instruktora jogi, w 2003 r. natomiast instruktora kinezypsychoprofilaktyki. Uzyskał także międzynarodowe dyplomy nauczyciela jogi wg metody Iyengara i Shivanandy. Od końca 1997 r. organizował i prowadził w Częstochowie oraz poza nią liczne warsztaty i wczasy z jogą. Od tego też okresu datuje się jego bardzo mocne zaangażowanie w praktykę jogi.

Janusz Szopa to wspaniały propagator jogi, z którego inicjatywy odbyły się dziesiątki wydarzeń mających na celu jej promocję. Wielokrotnie wyjeżdżał do Indii w celu pogłębienia swojej praktyki i nadal utrzymuje kontakt z tamtejszymi ośrodkami. Przede wszystkim jednak zapraszał do Polski wielu światowej sławy przedstawicieli jogi, dając nam wszystkim możliwość zapoznania się z ich praktyką oraz zdobywania i poszerzania wiedzy.

Wśród wielu zaproszonych do Częstochowy wybitnych gości znalazł się wspomniany już prof. dr Ravi Javalgekar, który był czterokrotnie gościem Janusza Szopy. Dr Gabriella Giubilaro w latach 2000-2003 prowadziła siedem warsztatów jogi. Największym przedsięwzięciem organizacyjnym była Wschodnio-Europejska Konwencja Jogi Iyengara z Geetą Iyengar w 2002 r. Dr Geecie Iyengar towarzyszyło sześciu światowej sławy nauczycieli jogi: Gloria Goldberg (USA), Stephanie Jane Quirk (Australia), Faeq Biria (Francja), Mohammed Ali Dashti Rahmathabadi (Szwajcaria) oraz Manouso Manos (USA). W warsztatach tych uczestniczyła także Gabriela Giubilaro, przybywając w tym czasie do Częstochowy po raz 8.

W 2002 roku odbyła się też w Częstochowie Ogólnopolska Konwencja Jogi oraz powołano do życia i zarejestrowano w Częstochowie Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara, którego późniejszą siedzibą został Kraków.

W roku 2003 gośćmi Janusza byli dr Faeq Biria i Michael Forbes. Jednocześnie rozpoczęła się pierwsza polska 2,5 letnia edycja kursu nauczycielskiego wg metody B.K.S. Iyengara.

W roku 2004 odwiedzili Janusza słynni nauczyciele jogi z Indii: Ratantal C. Shah i Rajvi H. Metha oraz ponownie Michael Forbes.

Od roku 2000 Janusz Szopa wielokrotnie organizował również warsztaty prowadzone przez polskich nauczycieli jogi wg metody B.K.S. Iyengara: Jurka Jaguckiego, Konrada Kocota, Henryka Liśkiewicza, Leszka Mioduchowskiego i Romana Grzeszykowskiego.

Jubilat może się dziś poszczycić wielopoziomowym wkładem w rozpowszechnianie jogi i kształceniem instruktorów w tym zakresie. Jest twórcą programów nauczania oraz wykładowcą technik relaksacyjnych, kinezypsychoprofilaktyki i jogi w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych. Od 2002 r. jest organizatorem i wykładowcą kursów instruktorskich z zakresu rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. Wypromował około 500 instruktorów rekreacji ruchowej w specjalnościach: instruktor kinezypsychoprofilaktyki, instruktor fitness - ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi, instruktor hatha jogi. Ponadto jest twórcą programu kształcenia instruktorów hatha jogi oraz współtwórcą programu kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej profilaktyki zdrowotnej 50+ dla Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF, a także twórcą programu kształcenia terapeutów uzdrowiskowych. Wykłada techniki relaksacyjne, kinezypsychoprofilaktykę i jogę w uczelniach wyższych, jest także współpracownikiem instytutów i uczelni indyjskich w zakresie jogi, współorganizatorem i wykładowcą programów europejskich oraz rządowych z zakresu rekreacji ruchowej dla osób w wieku dojrzałym.

Jednym z jego najnowszych przedsięwzięć są powołane w 2011 r. podyplomowe studia o nazwie "Relaksacja i joga" w warszawskiej AWF, których jest współorganizatorem, kierownikiem i na których wykłada.

Janusz Szopa jest ponadto autorem i współautorem 3 książek oraz około 60 publikacji naukowych i kilkunastu artykułów popularyzatorskich z zakresu jogi i jej zastosowań w profilaktyce zdrowia. Twórcą wspomnianej sekcji jogi w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, Koła Naukowego Joga w AWF Katowice, współtwórcą Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (wiceprezes), Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (wiceprezes 2003-2008) oraz innych organizacji zajmujących się promocją jogi.

Profesor Szopa, mając na celu zrównoważony rozwój człowieka, wykorzystuje w swojej praktyce doświadczenia różnych szkół hatha jogi w zakresie metod i technik dających się zweryfikować naukowo. Podkreśla jednak, że system, który opracował, pozwala na indywidualną inwencję praktykującego i poszukiwanie rozwiązań we własnym ciele. Jego podejście do jogi jest przede wszystkim naukowe - dzięki temu wiemy, że wiedza jaką nam przekazuje jest sprawdzona doświadczalnie i pewna.

Janusz to przede wszystkim niesamowity, ciepły człowiek, "zarażający" jogą i swoim podejściem do niej dziesiątki osób i mamy nadzieję, że tak będzie dalej.

Drogiemu Jubilatowi Januszowi z życzeniami kolejnych owocnych lat na ścieżce jogi i podziękowaniami za Wszystko, co robi - Jego uczniowie i współpracownicy

Janusz Szopa, ur. 6.01.1948 w Katowicach

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (od 2012), kierownik Katedry Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (od 2009), honorowy prezes Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej (od 1999), wiceprezes Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (od 2007), prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Częstochowie (od 2011), członek Rady Upowszechniania Kultury Fizycznej i Komisji ds. szkoleń instruktorskich AZS (od 2012).

Najważniejsze sprawowane poprzednio funkcje: kierownik Katedry Turystyki, Rekreacji i Zarządzania w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2006-09),

dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (2002-05), kierownik Zakładu Technik Relaksacyjnych i Jogi na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (2002-05),

rektor Politechniki Częstochowskiej (1996-2002), prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej (1990-96), dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki (1992-96) na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej,

wiceprezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej OMEGA (1999-2008), wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (2002-08),

prezes Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości w Częstochowie (1992-98),

radny miasta Częstochowy (1994-98).

Uprawnienia zawodowe: instruktor relaksacji (1996), jogi (1997), kinezypsychoprofilaktyki (2003), ukończone kursy z zakresu terapii naturalnych,

Osiągnięcia naukowe: około 180 prac naukowych w tym około 60 z zagadnień związanych z rekreacją ruchową w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1990), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1992), Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego (1997), Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego (1998), Złota Odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego (2001), Złota Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" Ministra Sportu (2005), Medal "Zasłużonemu dla Uczelni" Politechniki Częstochowskiej (2009).

Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Ludzie Jogi
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi