Krzysztof Stec - doktorat z jogi obroniony. Gratulujemy!
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Krzysztof Stec - doktorat z jogi obroniony. Gratulujemy!

wtorek, 25 listopada 2014

Redakcja

Na temat efektów praktyki jogi, oddziaływań asan na zdrowie człowieka powstało wiele prac licencjackich i magisterskich. Nieliczne prace doktorskie.

Pierwszy doktorat z jogi obroniła dr Danuta Palica 7.07.2010r. w AWF Katowice. Tytuł "Ćwiczenia hatha jogi a komponenty somatyczne i wybrane zdolności motoryczne 19-letnich kobiet". Promotorem był prof. dr hab. Jan Ślężyński, a drugim recenzentem prof. AWF Wrocław dr hab. Lesław Kulmatycki.

Kolejny doktorat obroniła z wyróżnieniem w AWF Wrocław dr Ewa Moroch 16.01.2014 r . Tytuł "Świadomość ciała i poczucie koherencji kobiet praktykujących jogę fizyczną i ćwiczących fitness". Promotorem był prof. AWF Wrocław dr hab. Lesław Kulmatycki.

Recenzentem obu tych prac był prof. Janusz Szopa.

We wtorek 18 listopada na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Zbigniewa Steca na temat "Oddziaływanie ćwiczeń jogi w dynamicznej wersji Surjanamaskar na fizjologiczną, psychologiczną, sprawnościową i antropometryczną charakterystykę indyjskich studentów"

Krzysztof Stec przeprowadził eksperyment trwający 12 tygodni na grupie 105studentów indyjskich. Celem tego eksperymentu było określenie wpływudynamicznej wersji Surjanamaskar, w skrócie DSN czyli DynamicznegoPowitania Słońca, na fizjologiczne, psychologiczne, antropometryczne isprawnościowe parametry wyselekcjonowanej grupy studentów.

Badania, jasno wykazały uniwersalność oddziaływania DSN na organizmludzki.
Udowodniły, że regularne ćwiczenie DSN obniża poziom stresu i lęku, zmniejsza napięcie emocjonalne, poprawia zdolność do pokonywania trudnychsytuacji życiowych.

Efektów somatycznych jest wiele i dotyczą właściwiecałego organizmu. Zaobserwowano obniżenie masy ciała i zmniejszeniewskaźnika BMI, zwiększenie pojemności płuc i wydłużenie naturalnegooddechu. Nastąpiło poprawienie ruchomości kręgosłupa, a także wzmocnieniemięśni pleców, tak ważnych dla zdrowia naszego kręgosłupa. Stwierdzonorównież znaczną poprawę funkcjonowania układu krążenia.

Powyższe wyniki wskazują na uniwersalność DSN. Ćwiczenia te nie tylkousprawniają nasze ciało, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować wcodziennym życiu i utrzymywać dobry stan zdrowia, ale również dzięki ichroli w poprawianiu stanu kręgosłupa, mogą być wykorzystywane przy korekcjipostawy ciała i pomocne przy łagodzeniu, czy nawet likwidacji bólów związanych z kręgosłupem. Ich rola w poprawie działania układu krążeniazachęca do włączenia DSN do profilaktyki schorzeń układu krążenia iwspółzależnych chorób cywilizacyjnych.

Jednym z powodów podjęcia przez Krzysztofa Steca tematu oddziaływania DSNna organizm człowieka była chęć dostarczenia rzetelnych i sprawdzonychinformacji o dobroczynnym działaniu jogi. Zwolennicy poglądu, że jogadziała pozytywnie na wiele aspektów naszego życia, czują to i widzą efektydziałania jogi. Ale powołując się na własne odczucia i nie podpierając sięsprawdzonymi danymi trudno o tym przekonać przeciwników. Wynikirzetelnych badań - to argument nie do obalenia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej drogi naukowej!

Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Ludzie Jogi
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi