Doktor Honoris Causa prof. Janusz Szopa.
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Doktor Honoris Causa prof. Janusz Szopa.

wtorek, 8 marca 2016

Agnieszka Ulfik

2-go marca 2016 r. Politechnika Częstochowska nadała tytuł doktora honoris causa profesorowi Januszowi Szopie. Tytuł ten jest uznawany za najwyższą godność akademicką nadawaną przez Senat uczelni, po dodatkowym zaopiniowaniu przez Senaty dwóch innych uczelni. Jest to wielkie święto i powód do radości dla całej społeczności akademickiej.

Janusz Szopa jest wyraźnie rozpoznawaną postacią wśród osób zajmujących się jogą. Niezależnie od obowiązujących trendów, od wielu lat upowszechnia jogę i działa na rzecz umocowania jej w istniejącym otoczeniu prawno-organizacyjnym. Jego działania ukierunkowane na popularyzację jogi w Polsce przyniosły wymierne rezultaty. Dzięki jego staraniom od 2002 roku prowadzone są w Polsce kursy instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hatha joga. Do dziś te kursy prowadzone przez Janusza Szopę i jego współpracowników ukończyło ponad 700 osób, a kolejne 4 grupy (trzy w Częstochowie i jedna w Toruniu) zakończą kurs w tym roku akademickim. Od 2011 roku prowadzone są pod jego kierownictwem merytorycznym studia podyplomowe "Relaksacja i Joga" na Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obecnie studia te zakończyła już piąta edycja, szósta kończy pierwszy semestr, od marca rusza edycja siódma, a trwają zapisy na ósmą.

Oprócz prowadzenia szkoleń, profesor zajmuje się również badaniami naukowymi nad wpływem jogi i relaksacji na człowieka. Opublikował z tej tematyki (sam lub ze współpracownikami) 3 książki i przeszło 70 artykułów naukowych, w tym również w najbardziej uznanych w świecie czasopismach naukowych. Był organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych, których tematyka dotyczyła jogi. W ostatnich latach najważniejszą jest konferencja "Joga w kontekstach kulturowych" której trzecia międzynarodowa edycja planowana jest na wrzesień tego roku.

Od wielu lat czynnie działa również w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, w którym w 1995 roku założył sekcję jogi. Jest opiekunem Koła Naukowego "Joga" w AWF Katowice. Współtworzył Stowarzyszenie Jogi Akademickiej w którym dzisiaj pełni funkcję wiceprezesa. Współtworzył Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara w którym był prezesem w okresie jego organizacji i wiceprezesem w latach 2003-2008. Działał również w innych organizacjach zajmujących się promocją jogi. Zorganizował w Częstochowie wiele międzynarodowych warsztatów jogi, z których największym była Wschodnio-Europejska Konwencja Jogi Iyengara z Geetą Iyengar w 2002 r.

Oprócz działalności związanej z jogą, profesor Janusz Szopa jest również specjalistą w zakresie stosowania metod matematycznych w naukach technicznych i zarządzaniu. W 1970 roku ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku matematyka. W 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Politechnice Śląskiej. Habilitację z nauk technicznych obronił w 1987 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Opracował metody badania charakterystyk zjawisk losowych przy wykorzystaniu stochastycznych równań całkowych, metody badania wrażliwości stochastycznych układów dynamicznych, miarę wrażliwości dla układów chaotycznych. Badał zachowania chaotycznych układów drgających o wielu stopniach swobody, wpływ losowości na drgania chaotyczne, zastosowanie teorii procesów stochastycznych oraz teorii chaosu do badania wartości pieniądza oraz zachowań giełdy papierów wartościowych, cen kruszców i kursów walut. Jego łączny dorobek naukowy składa się z 3 książek, 1 skryptu monograficznego oraz przeszło 190 publikacji naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych.

Sprawował szereg funkcji akademickich.
W latach 1990 - 1996 (dwie kadencje) był prorektorem ds. nauki, w latach 1996 - 2002 (dwie kadencje) rektorem Politechniki Częstochowskiej, w latach 2002 - 2005 dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, a w latach 2012 - 2013 dziekanem Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jednocześnie był również dyrektorem instytutów (matematyki i informatyki, ekonometrii i informatyki), katedr i zakładów w uczelniach w których pracował. W trakcie pełnienia funkcji rektora w Politechnice Częstochowskiej wdrożono reformy gospodarcze, usamodzielniając podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Miało to znaczący wpływ na poprawę stanu finansów uczelni. Pomysł ten naśladowało również z sukcesami wiele innych uczelni technicznych. W tym czasie liczba studentów Politechniki Częstochowskiej osiągnęła stan prawie 23 tysięcy.
W latach 1994 - 1998 był członkiem Rady Miasta Częstochowy oraz pracował w Komisji Gospodarki i Komisji Rewizyjnej.

Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Złotą Odznaką Ministra Sportu "Za Zasługi dla Sportu" (2005). W latach 2013 i 2014 uzyskał tytuł Najlepszego Profesora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
W 2014 roku został nominowany w Plebiscycie 25-lecia organizowanym przez Gazetę Wyborczą, do grona 25 osób najbardziej zasłużonych dla Częstochowy i regionu w ostatnim ćwierćwieczu.

Profesor Janusz Szopa od wielu lat udziela się również w działalności charytatywnej. W 2015 roku za swą działalność jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Hospicjum "Dar Serca" oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" otrzymał tytuł "Mecenas Pomocy Społecznej" miasta Częstochowy. Najlepszym dowodem na to, że profesor zawsze stara się czynić dobro i myśleć o innych, była prośba do wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, wydrukowana wcześniej na zaproszeniach: "Profesor Janusz Szopa prosi, aby zamiast kwiatów przy składaniu życzeń i gratulacji ofiarować dobrowolne datki pieniężne do wystawionej skarbonki na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba".

Moje osobiste odczucia i spostrzeżenia

Poznałam profesora Janusza Szopę w lipcu 2000 roku, kiedy to jako ówczesny rektor Politechniki Częstochowskiej prowadził wakacyjne warsztaty jogi. Wówczas jako studentka 3-go roku informatyki bardzo potrzebowałam poprawy stanu mojego kręgosłupa, a joga była do tego celu idealna. Od tamtego czasu nieprzerwanie współpracuję z profesorem: najpierw był promotorem mojej pracy magisterskiej, później szefem w Instytucie Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W tym czasie dość intensywnie pracowaliśmy m.in. nad badaniami zachowania giełdy papierów wartościowych, a dzięki uczestnictwu w prowadzonych przez niego seminariach naukowych dla pracowników, narodził się pomysł na mój doktorat. Kiedy profesor zmienił uczelnię na Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach - ja przeniosłam się z moim życiem zawodowym za nim.

Od 16 lat współpracując z Januszem - moim nauczycielem, mentorem i przyjacielem - staram się każdego dnia czerpać jak najwięcej z jego wiedzy, uczyć się być dobrym człowiekiem, pomagać innym, czynić dobro i nie oczekiwać oklasków. Dziś czuję się jednym z członków drużyny, z którą profesor współpracuje. Cieszy mnie każdy jego sukces, a ja sama tak jak potrafię najlepiej staram się przekazywać wiedzę, którą od niego czerpię.

Fakt nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Częstochowską jest bardzo miłym podsumowaniem dotychczasowej pracy i jednocześnie okazją do spojrzenia na całość dotychczasowych osiągnięć.

Januszu, życzę Ci dalszych sukcesów i dużo szczęścia

Agnieszka Ulfik

Fotorelacja z nadania doktoratu Honoris Causa prof. Januszowi Szopie.

A tak relacjonowała wydarzenie lokalna telewizja

Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Ludzie Jogi
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi