Co w praktyce oznaczają etyczne zasady jogi? Lesław Kulmatycki
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Co w praktyce oznaczają etyczne zasady jogi? Lesław Kulmatycki

środa, 10 czerwca 2009

Lesław Kulmatycki

Pojęcia DOBRA i ZŁA od zarania dziejów przenikają ludzkie umysły. Nie są zatem obce wielkim nauczycielom duchowym ludzkości oraz systemom filozoficznym bez względu na obszar kulturowy. W kulturze Zachodniej zagadnienia etyki i moralności nabywamy wraz z kulturowymi i religijnymi normami funkcjonującymi w społeczności w której się rozwijamy. Wg Arystotelesa (ok. 380 r. p.n.e.) o tym czy coś jest dobre czy złe podpowiada nam przede wszystkim sumienie oraz prawa i reguły społeczne. Etyka jest zatem rodzajem refleksji (teorią, nauką) o tym co jest dobre a co jest złe, czyli o moralności. Moralność, to zatem praktyczna strona codziennego praktykowania dobra i zła. Jak mówi Jeremy Bentham moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu.

Joga nie jest żadnym wyjątkiem. Za podstawę w swoich praktykach uznaje określone normy czy reguły postępowania na drodze jogi. W zależności od szkoły czy nauczyciela określa się albo zakazami lub nakazami albo wskazaniami lub powinnościami. W szkołach jogi o religijnych tendencjach, dominuje podejście, że normy i reguły postępowania są z zewnątrz, niejako narzucone (pochodzących od Boga czy Nauczyciela), w szkołach ukierunkowanych na podmiotowość ich pochodzenie przypisywane jest konkretnej osobie, która powinna odnaleźć je w sobie.
Reguły czy normy są uniwersalne, bez względu na szerokość geograficzną czy fazę rozwoju ludzkości dotyczą wszystkich. Szczególnie tych, którzy podejmują próby osiągania samorealizacji na drodze jogi, to jest scalenia i integracji miedzy osobową Jaźnią a kosmiczną Rzeczywistości.

Podstawowym celem yam i niyam na drodze jogi jest:

  1. Chronienie adeptów przed niebezpieczeństwami, mieliznami i wypaczeniami czyhającymi na drodze jogi i bardzo często dającymi iluzję poznania prawdy lub prowadzących do zgoła odwrotnych stanów, tj. zagubienia, choroby psychicznej czy obłędu.
  2. Pomoc joginom w regulowaniu stanów emocjonalnych w stopniowym rozwoju i poznawaniu siebie a w rezultacie w zbliżaniu się do poznania Rzeczywistości.
Zatem jakie to są zalecenia regulujące zasady współżycia z otoczeniem oraz wskazówki wewnętrznej pracy nad sobą, które są podstawą i punktem wyjścia wszelkich ćwiczeń związanych z jogą?
Zalecenia zostały zawarte w dwóch pierwszych stopniach ośmiostopniowej ścieżki jogi Patanjalego.

Grupa pierwsza to pięć wskazań (jamy) wstrzymywania się od:

  1. zabijania i szkodzenia innym, zarówno czynem, jak i słowem czy intencją. Wyjątkowość czy wielkość człowieka często podbudowywana jest teorią o uprzywilejowanej pozycji gatunku ludzkiego w całym świecie przyrody. Dominujący stosunek do otaczającej przyrody, do świata zwierząt, wreszcie do innych ludzi sprzyja postawie osądzającej i dominującej, postawie uzurpującej sobie prawo do decydowania o losie przyrody i innych istot;
  2. kłamania i oszukiwania. Z postawy powyższej wynika tendencja do tuszowania prawdziwych motywów i intencji postępowania. Świadome lub podświadome wprowadzanie innych w błąd jest efektem pomijania pierwszego wskazania;
  3. przywłaszczania cudzego mienia. Nie chodzi tu tylko o pospolite przywłaszczanie cudzego mienia, ale chodzi tu zarówno o świat przyrody, jak i dobra innych ludzi nie tylko materialne, ale i niematerialne, takie jak wartości kulturowe, intelektualne, czyjś czas, energię czy dobre intencje;
  4. nieuporządkowanej aktywności seksualnej mającej na celu wykorzystywanie innej osoby. Nie chodzi tu o życie w celibacie czy w zupełnej ascezie, ale o szacunek dla innego człowieka, jego godności i intymności. Chodzi o prostotę i poszanowanie międzyludzkich relacji.
  5. uzależniania się od dóbr, sytuacji, osób. Nie chodzi tu tylko o chęć posiadania czegoś lub kogoś, ale przede wszystkim wolność od dóbr i sytuacji. Zawiść, zazdrość, pożądanie czy nałóg to tylko niektóre stany przynoszące niepokój i cierpienie.

Grupa druga obejmuje pięć powinności (nijamy) w kierunku:

1. czystości fizycznej i duchowej. To higieniczny tryb życia, właściwa dieta oraz higiena psychiczna i myślowa, to usuwanie myśli niepotrzebnych i przypadkowych, to nie zajmowanie się działalnością powodującą ciągłe napięcia i wzburzenia;
2. akceptacji istniejących okoliczności życia. To zarówno poszukiwanie swej indywidualnej drogi życiowej, jak i postępowanie tą drogą w sposób konsekwentny i świadomy. Wypracowywanie postawy dystansu i cierpliwości w stosunku do pojawiających się przeszkód;
3. dyscypliny i ascezy, ale takich, które nie szkodzą zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. To wiele dróg prowadzących do poznania samego siebie, jedne są bardziej radykalne, a inne umiarkowane. Ważne jest więc, aby odnaleźć swoją “drogę środkową", nie wpadającą ani w jedną, ani w drugą skrajność. Postępując nią nie należy oceniać ani rywalizować z innymi. Dyscyplina zawiera w sobie szacunek i tolerancję dla inności;
4. studiowania i samodoskonalenia się. To studiowanie ksiąg i tekstów, ale co ważniejsze przekładanie tych prawd i mądrości na praktykę życia. To również doświadczanie, umiejętność słuchania, zdolność dostrzegania i eliminowania własnych błędów;
5. wiary w nauczyciela duchowego i w siebie. To spojrzenie na swą drogę życiową z ufnością i wiarą, że prowadzi ona do realizacji i do poznania samego siebie oraz do doświadczenia i poznania życia. Pochylenie głowy przed tymi nauczycielami, którzy przez swą postawę i działalność wpływają na naszą determinację w tych wysiłkach. Yamy i niyamy, to rodzaj ochrony psychicznej praktykującego jogę. Jest jednym z najważniejszych wstępnych etapów jogi klasycznej. Aby móc sprostać etycznym wymaganiom, starożytna joga oferowała swoim adeptom specjalne miejsca, zwane aszramami, gdzie można było podjąć praktykę w atmosferze spokoju, będąc oddzielonym od niebezpieczeństw i pokus świata zewnętrznego. Dla człowieka Zachodu włączonego w nurt normalnego życia a chcącego postępować drogą jogi jest to znacznie trudniejsze.
Aby w warunkach współczesnego życia uzyskać zbliżony efekt, to jest wyciszenie i uporządkowanie wewnętrzne, adept jogi powinien przynajmniej wyzbyć się negatywnych stanów i emocji na czas samej praktyki. Lesław Kulmatycki
Tekst jest na stronie www.akademiazycia.pl

Tekst powstał jako scenariusz wykładu prowadzonego dla Akademii Życia we Wrocławiu w 2002 r.
Tekst jest zapisem wykładu, bez korekty językowej

O autorze:
Lesław Kulmatycki, nauczyciel jogi od 31 lat, dr hab. profesor nadzwyczajny Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jogę studiował w Instytucie Jogi Kaivalyadhama w Indiach i aszramach Satyanandy w Australii. Studia z zakresu kultury fizycznej, filozofii, etyki, psychologii i psychoterapii. Autor prac naukowych o relaksacji i jodze oraz książek: "Classical Yoga Manual", "Stres, joga relaksacja", "Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja" "Joga dla zdrowia", "Stres i joga", "Lekcja relaksacji", "Joga nidra". Obecnie kieruje jedynymi w Polsce Podyplomowymi Studiami Technik Relaksacyjnych oraz przygotowuje Podyplomowe Studia Jogi. Współpracuje m.in. z Akademią Życia, Pracownią Łagodzenia Stresu oraz Stowarzyszeniem Trenerów i Praktyków Relaksacji "Przestrzeń".
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Filozofia Jogi
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi
Filozofia Jogi
Inspiracje
Joga to wzmocnienie w odpoczynku. To wolność w rutynie. To pewność poprzez samokontrolę. Energia w środku i na zewnątrz - Ymber Delecto
Słowniczek
Citta

CITTA składa się z trzech elementów: umysłu (manas) charakteryzującym się zdolnością uwagi, wyboru rozumu (buddhi) czyli intelektu, zdolności rozstrzygania, stwierdzania różnic między rzeczami ego (ahamkara) - tworzące poczucie "ja". Umysł jest pomostem łączącym poziom fizycznym z poziomem duchowym. Gdy człowiek kieruje się w stronę fizyczności,...

Szukaj haseł na literę:
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi
n
Wyszukiwarka Szkół Jogi

Partnerzy Portalu