Słowniczek pojęć jogi: Puruszartha
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Puruszartha

PURUSZARTHA ("cel człowieka") — zbiór podstawowych wartości, których istotą jest zachowanie harmonijnych relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem a światem. Wartości te pojmowane są jako cel życia godziwego, a zarazem jako norma, której przestrzeganie gwarantuje właściwą ich realizację.
Tradycja indyjska wymienia 4 puruszartha:
Dharma - cnota, sprawiedliwość
Artha - materialny dobrobyt
Kama - materialna wygoda, emocjonalna stabilność, intelektualna radość
Moksza - wyzwolenie.
Dharma jako norma reguluje wszelką aktywność rytualną, pozwalając tym samym na urzeczywistnienie wartości, czyli zachowania harmonii jednostkowego postępowania z porządkiem wszechświata.
Artha jako norma porządkuje wszelką aktywność, zmierzającą do uzyskania szeroko pojętego dobrobytu.
Kama jako norma reguluje ludzkie dążenie do spełnienia pragnień, a zwłaszcza do harmonijnego współistnienia mężczyzny i kobiety — do realizacji przyjemności zmysłowej.
Moksza stanowi normę, regulującą wszelką aktywność, wiodącą do świadomościowego wyjścia poza postrzegalny świat i realizacji ostatecznej wartości — wyzwolenia.
Artha i kama stanowią wartości i normy autonomiczne, choć w sytuacji konfliktu winny być one podporządkowane dharmie. Moksza jako norma zawiera trzy pozostałe normy, których rzetelne przestrzeganie wiedzie ku wyzwoleniu.

Dharma opisywana jest w strofach i traktatach o dharmie (dharma-sutrach ), z których najsłynniejszym jest "Traktat o Zacności" (Manusmryti lub Manawadharmaśastra).
Analizą arthy zajmuje się "Traktat o Dobrobycie" (Arthaśastra) Kautilji (III lub IV po Chrystusie.); Kamie poświęcony jest "Traktat o Miłowaniu" (Kamasutra) Watsjajany Mallanagi (IV lub V po Chrystusie).

Bibliografia
Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama -Książnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
Georg Feuerstein Na początku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
Wikipedia - portal internetowy

Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

ABC Jogi
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi
ABC Jogi
ABC Jogi
Wyszukiwarka Szkół Jogi

JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi
n
Asany - Pozycje jogi
Zapytaj eksperta
Wiktor Morgulec
joga dla początkujących

Nauczyciel jogi wg. metody B.K.S Iyegara w Centrum Joga Żoliborz w Warszawie, w którym odbywają się codzienne zajęcia oraz weekendowe warsztaty jogi.

Partnerzy Portalu